participer-st-gilles-gillis-love

Interesse in het DWC Zuid?


Wil je op de hoogte blijven of betrokken worden bij de uitvoering van het programma?

Ik doe mee!

Als wijkbewoner kan u actief deelnemen aan de opmaak en uitvoering van het programma van het wijkcontract en worden betrokken bij alle belangrijke beslissingen die wordt genomen.

Deel uitmaken van
de wijkcommissie (WC)

Minimaal 4 per jaar

Deze commissie bestaat onder meer uit bewoners die binnen de perimeter wonen.

1

Deelnemen aan de algemene vergadering van de bewoners

Minimaal 2 per jaar.
Iedereen is welkom.

2

Betrokken worden bij inspraakinitiatieven

Wandelingen, workshops, projectbezoeken, feestelijke en ludieke activiteiten… in elke fase van het proces.
Iedereen is welkom.

3

Deelnemen aan openbare onderzoeken en overlegcommissies

Je stem laten horen tijdens openbare onderzoeken en overlegcommissies in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de projecten van het wijkcontract. Iedereen is welkom.

4

Wilt u op de hoogte blijven?

Volg ons!

Neem deel aan de activiteiten van het DWC!

Stel uw vraag!

Ik stel een vraag

Te downloaden documenten

Ordonnantie DWC

Downloaden

Besluit DWC

Downloaden

Huishoudelijk reglement

Downloaden

DWC Zuid : Perimeter

Downloaden

DWC Zuid : tentoonstelling - September 21

Downloaden

DWC Zuid : Presentatie WKC 7 - 16/09/21

Downloaden

DWC Zuid : PV 8ste WKC - 02/12/21

Downloaden

DWC VM : Werf info - Juni 21

Downloaden

DWC Zuid : PV 7de WKC - 16/09/21

Downloaden
Volg ons
<