Aménagement paysager du site ECAM - CQD Bosnie
fleur colorée

Wat is een duurzaam
wijkcontract?

Mosaïque murale - CQD Alsenberg

Een duurzaam wijkcontract (DWC) is een stadsvernieuwingsprogramma.

Het is een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte en het wordt afgesloten tussen het Brussels gewest, de gemeente en de inwoners van een wijk. Het wijkcontract bestaat uit een programma van projecten en maatregelen die met een bepaald budget moeten worden uitgevoerd.
Een DWC verbetert de levenskwaliteit van de bewoners en beantwoordt aan de behoeften van de buurt. Bij alle verbeterprojecten staat ook het milieuaspect centraal.
De gemeente Sint-Gillis realiseerde al 8 wijkcontracten, die over een groot deel van het grondgebied zijn verspreid.

5 soorten acties

Contrat de quartier durable : création de logements

WONINGEN BOUWEN

Contrat de quartier durable : aménagement des espaces publics

OPENBARE RUIMTE INRICHTEN

Contrat de quartier durable :

WIJKINFRASTRUCTUUR BOUWEN

Création d'infrastructures de quartier :

BUURTLEVEN OPWAARDEREN

Contrat de quartier durable : initiatives citoyennes

BEWONERSINITIATIEVEN

Bewonersparticipatie

Minstens 2 algemene
vergaderingen per jaar

Minstens 4 wijkcommissies
per jaar

Wandelingen, workshops, bezoeken…

Overlegcommissies

Openbare onderzoeken

Actiefases

+/- 12 maanden

Ontwikkelingsfase van het programma

1
50 maanden

Operationele fase

2
30 maanden

Eindfase

3

Ontwikkelings
fase

Het programma opstellen duurt een jaar: de diagnose van de wijk (statistische gegevens, veldonderzoek, gesprekken met de actoren uit de wijk, …), de uitdagingen vaststellen en de projecten van het programma bepalen.

1 phase-operationnelle

Operationele fase

Deze fase waarin de verschillende projecten worden uitgevoerd, duurt 50 maanden: woningen bouwen, openbare ruimten inrichten, wijkinfrastructuren realiseren, projecten concretiseren met een sociale, economische en ecologische meerwaarde…

2 Contrat de quartier durable -

Eindfase

Na afloop van de operationele fase blijven er nog 30 maanden over om bepaalde projecten te voltooien.

3 Contrat de quartier durable - phase finalisation

Financiering van een DWC

De twee belangrijkste financieringsbronnen van een duurzaam wijkcontract zijn:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

+/- 14 miljoen €

Gemeente Sint-Gillis

+/- 2,1 miljoen €

2 lopende duurzame wijkcontracten

Sinds 1994 heeft de gemeente Sint-Gillis 8 duurzame wijkcontracten (DWC) gerealiseerd, die over nagenoeg het volledige grondgebied van de gemeente waren verspreid. 2 daarvan lopen nog:

Zuid

2020-2025

Operationele fase: 2021-2026

Meer info

Voorplein-Morichar

2015-2019

Eindfase 2021-2023

Meer info

6 gerealiseerde wijkcontracten

Bosnië

2012-2016

Brochure

Park-Alsemberg

2010-2014

Brochure

Fontainas

2007-2011

Brochure

Metaal-Munt

2003-2007

Brochure

Théodore Verhaegen

2001-2005

Brochure

Bareel – Bethlehem – Sint-Gillis Kerk

1994-1998

De wijkcontracten in Sint-Gillis staan voor...

8 gedynamiseerde wijken

180 projecten

86 miljoen euro investeringen

38 aangekochte gebouwen

180 nieuwe woningen

8 nieuwe kinderdagverblijven

300 plaatsen in kinderdagverblijven

5 sportzalen

16 nieuwe groene ruimtes

32 verkeerveilige straten

4 heringerichte pleinen

3 grote muurfresco's

250 klimplanten langs gevels

188 toegekende renovatiepremies

180 betrokken verenigingen/partners

200 ontmoetingen met bewoners

10 scholen die werden betrokken

2000 leerlingen betrokken bij de projecten

...en nog veel meer!

Volg ons
<