Banner

Deel het artikel

6e algemene vergadering van bewoners


Er komt beweging in je wijk!

Duurzaam wijkcontract Zuid: Hoe ver staan we? Woonprojecten, wijkinfrastructuur, projectoproepen, burgerbudget…

Zaterdag 10 december, 16u.-18u.
Huis van Culturen, Belgradostraat 120

Meer info
Cel wijkcontracten
Amandine GUYAUT : aguyaut@stgilles.brussels

Andere nieuws


Volg ons!

DWC ZUid: Gemeentelijke energiepremie

6 december 2022

DWC VM: werkhervatting op 1ste augustus

26 juli 2022

Volg ons
<