Deel het artikel

DWC VM: Zachte verbinding, nieuwe vooruitzichten!


Het project van de Zachte verbinding, met de heraanleg van de Victor de Laveleyetuin, de inrichting van een nieuwe toegang tot het Pierre Pauluspark en een nieuwe trap aan het Louis Moricharplein, zal helaas niet kunnen worden gerealiseerd. Ondanks alle energie die aan dit project is besteed, kon de overheidsopdracht niet binnen het tijdsbestek van het Duurzaam wijkcontract Voorplein-Morichar worden gesloten. Bij gebrek aan financiële steun uit het DWC is de gemeente verplicht het project zoals het was gepland, stop te zetten. Toch zijn de subsidies niet verloren. Ze mogen immers worden aangewend voor de onvermijdelijke meerkosten van andere projecten in uitvoering van het DWC VM.

Bovendien wil de gemeente Sint-Gillis deze druk bezochte plaatsen op bepaalde punten verbeteren om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners, die tijdens de overlegmomenten aan bod zijn gekomen. Zo komen er in de Victor de Laveleyetuin meer plantensoorten, wordt de spelmodule vervangen door een ludieker exemplaar voor groot en klein en worden onderaan het Louis Moricharplein, op het kruispunt van de Parma- en de Studentenstraat, trappen geplaatst.

De gemeentelijke diensten zijn reeds bij deze projecten betrokken. In de Victor de Laveleyetuin staat intussen een collectieve compost, die is overgebracht van het perceel Horta. De nieuwe roltrap van het metrostation Horta is verhoogd om de overstromingen te beperken die regelmatig tot storingen leidden. Bij de ingang van het Pauluspark in de Parmastraat zijn nieuwe plantenperken aangelegd.

Meer informatie

Alice Larsimont
02/563.11.55 
alarsimont@stgilles.brussels

Het avontuur gaat dus voort!

Andere nieuws


Volg ons!

DWC VM: werken Marie Jansonplein, hoe ver staan...

18 november 2021

DWC VM: Pierre Pauluspark, renovatie van de rot...

11 oktober 2022

Volg ons
<