28 juni 2023

Deel het artikel

DWC Zuid: gunstige vooruitzichten voor socio-economische projecten


Socio-economische projecten in het Duurzaam Wijkcontract Zuid: hoe ver staan we?

Projectoproepen

Begeleiding van daklozen
We ontvingen twee offertes in het kader van die projectoproep. De jury, samengesteld uit een lid van de wijkcommissie en experts, kwam eind mei samen. Er werd één opdrachtnemer geselecteerd, die we binnenkort zullen voorstellen.

Sociale samenhang: versterken van de intermenselijke relaties
We ontvingen veertien offertes in het kader van die projectoproep. De jury, samengesteld uit een lid van de wijkcommissie en experts, kwam midden juni samen. De jury selecteerde vier mogelijke opdrachtnemers, die we binnenkort zullen voorstellen.

Burger- en jeugdbudgetten

Momenteel wordt een participatief bureau gezocht dat ons bij de uitwerking en de realisatie van het project kan begeleiden. We stellen het binnenkort voor!

Meer info
Cel Wijkcontract
Ashraf EL MANATAWY: aelmanatawy@stgillis.brussels

Link met de wijkscholen – Mini-contract

Het project van de laatstejaarsstudenten van Institut Sainte-Marie krijgt vorm. De school vroeg een stedenbouwkundige vergunning aan voor de muurschildering op de gevel.

Schets van het voorontwerp gemaakt door de studenten,
In afwachting van de SV

Meer info
Dienst Onderwijs: vgallez@stgillis.brussels

Gemeentelijke energiepremie

Acht inwoners in de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract Zuid ontvingen al een energiepremie voor renovatiewerken aan hun woning.

Vraag je premie aan: vzw CVBV

Jeugd – Focus Meisjes

Filmvoorstelling in het Germeaupark

Op zaterdag 3 juni organiseerde de Jeugddienst van de gemeente Sint-Gillis – in samenwerking met het Cultureel Centrum Jacques Franck en de sociale Kringloopwinkel – een filmvoorstelling voor alle leeftijden in het Germeaupark.

Het project werd opgestart door jongeren in het kader van het project Focus Meisjes binnen het Duurzaam Wijkcontract Zuid. Zij waren de stuwende krachten, en tijdens de workshops ter voorbereiding van het evenement werden ze begeleid bij het kiezen van een film voor de voorstelling. Ze creëerden ook houten stoelen uit recuperatiemateriaal, zodat de kijkers tijdens de voorstelling een zitje hadden.

Enkele foto’s …

Summer 2023

Opening van Summer 2023 op 7 juli. De hele zomer organiseert de groep ‘Focus Meisjes’ thematische uitstapjes.

Ontdek het programma!  

Meer info
Jeugddienst: jmoreau@stgillis.brussels

Sensibilisering rond openbare netheid

Sint-Gillis schoner en mooier werd op 17 juni op de Jacques Francksquare georganiseerd door de Dienst Openbare Netheid en het CVBV. De actie werd een groot succes!
Ze liep in het kader van de Algemene Bewonersvergadering van het Duurzaam Wijkcontract Zuid en bracht netheidsactoren samen voor een bewustmakingsdag.

Enkele foto’s …

Meer info
Dienst Openbare Netheid: cthoen@stgillis.brussels

Andere nieuws


Volg ons!

DWC Zuid: 5de algemene vergadering

28 januari 2022

Dag van de netheid

18 augustus 2022

Volg ons
<