Square Jacques Franck

22 november 2022

Deel het artikel

DWC Zuid: hoever staan we met de upgrade van de Jacques Francksquare?


De cel Wijkcontracten van de Gemeente Sint-Gillis verwacht tegen eind november 2022 de offertes in het kader van de opdracht met betrekking tot de punctuele aanpassing van de Jacques Francksquare gaande van  het kruispunt van de Vlogaertstraat met de Emile Féronstraat tot de ingang van de metro “Hallepoort”.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Punctuele aanpassingen van de bestaande situatie
  • Bevorderen van het gedeeld gebruik van de square
  • Verbeteren van de speel- en sportinfrastructuur
  • Verbeteren van de groenzones en van het straatmeubilair
  • Herinrichten van bepaalde toegangen

De verschillende fasen, waaronder de participatiemomenten met de inwoners, de gebruikers, het verenigingsleven en de lokale actoren worden vanaf januari 2023 opgestart.

Meer info
Cel wijkcontract
Alice LARSIMONT
alarsimont@stgilles.brussels

Andere nieuws


Volg ons!

DWC Zuid: gunstige vooruitzichten voor socio-ec...

28 juni 2023

Inhuldiging : Marie Jansonplein

21 juni 2023

Volg ons
<