Deel het artikel

DWC Zuid: overzicht van werken in de openbare ruimte en vastgoedprojecten


Jacques Francksquare, Nederlandstalige kinderdagverblijf, rustigere straten, woningen…: hoe ver stan we?

Openbare ruimten

Jacques Francksquare

De Algemene Vergadering van het Duurzaam Wijkcontract Zuid op 17 juni heeft de momenten van participatie in het kader van de studie voor de aanpassingen op de Jacques Francksquare afgesloten.
Zo kwam een einde aan 4 maanden van ontmoetingen tussen architecten, buurtbewoners, plaatselijke verenigingen en betrokken interne en externe diensten. Alle opmerkingen en aanbevelingen werden verwerkt in het voorontwerp, dat alle mooie ideeën ruimtelijk en financieel vorm geeft.

De wijkcommissie keurde het voorontwerp goed op dinsdag 4 juli. Het zal midden juli aan het College worden voorgelegd.

En daarna?

Zomer 2023: samenstelling van het dossier voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning
 Eind september 2023: indiening van de SV bij het Gewest
 Herfst-winter 2023: openbaar onderzoek

Meer info
Cel Wijkcontract
Alice LARSIMONT: alarsimont@stgillis.brussels

En verder …

  • Rustigere straten: het bestek voor de studieopdracht wordt momenteel opgesteld, in samenwerking met de BMA.
  • Aanplanting bomen: de offertes voor de opdracht worden momenteel geanalyseerd.

Meer info
 Cel Wijkcontract
Lydie SEGURA: lsegura@stgillis.brussels

Woningen in infrastructuur

  • Woningen Hallepoortstraat 64: de stedenbouwkundige vergunning wordt momenteel aangepast.
  • Woningen Fernand Bernierstraat 33: het bijzonder bestek voor de gunning van een architectuuropdracht wordt in september 2023 gelanceerd.
  • Woningen Denemarkenstraat 53: de juridische situatie evolueert en we zullen binnenkort de volgende stappen in het project kunnen zetten.
  • Woningen de Mérodestraat 3: de juridische situatie zit nog altijd muurvast.
  • Het Nederlandstalig kinderdagverblijf in de Mérodestraat: de offertes voor de studieopdracht rond het kinderdagverblijf worden momenteel door citydev geanalyseerd, in overleg met de gemeente. 

Meer info
Cel Wijkcontract
lsegura@stgillis.brussels
alarsimont@stgillis.brussels

Andere nieuws


Volg ons!

DWC Zuid: programma unaniem goedgekeurd door de...

2 april 2021

DWC VM : Mairesse Garden, de werken schieten go...

26 augustus 2021

Volg ons
<