8 november 2023

Deel het artikel

Wat komt er kijken bij de nieuwe aankleding van de Jacques Francksquare?


In januari 2023 werd het adviesbureau New South aangesteld om het project rond de nieuwe aankleding van de openbare ruimte van de Jacques Francksquare en omgeving te leiden. Voor de gemeente Sint-Gillis moest de deelname aan dit project regelmatig, divers en volledig zijn.

Het studiebureau New-South heeft de wensen van de gemeente met enthousiasme en daadkracht in zijn werk opgenomen.

Vanaf half februari 2023 tot eind juni 2023 zal het studiebureau New South elke woensdagmiddag te vinden zijn in de Stadsvernieuwing antenne – Fontainasstraat 43.

Het team ontmoette er alvast een groot aantal mensen, spontaan of op afspraak, ter plaatse of tijdens een wandeling door de buurt. Bewoners, leerlingen van de twee scholen, ouders en personeel van de crèche, winkeliers, het PCP, de Zuiderhaard, lokale verenigingen, instellingen en gemeentelijke diensten konden vragen stellen, hun meningen en wensen kenbaar maken en ideeën delen.

Op 26 april 2023 werd op initiatief van de gemeente een workshop rond co-constructie gehouden op de Jacques Francksquare. Opnieuw kwamen bewoners, gebruikers en verenigingen bijeen rond de projectmaquette om de vier architecten en de antropoloog van studiebureau New South te ontmoeten. Samen konden ze het project verfijnen: ze bedachten nieuwe speeltoestellen voor de kinderen, ze bespraken de kwaliteit van de bankjes op het plein, de tuin die de bewoners hadden aangelegd …

In het voorjaar nam het team van New South deel aan de Dag van de arbeid/Festival van de beroepen op de Jacques Francksquare (19 april 2023) en de Algemene vergadering van de bewoners van het Duurzame wijkcontract Zuid (17 juni 2023) in het Germeaupark. Dit was een gelegenheid voor het studiebureau om het voorontwerp te presenteren met de belangrijkste ontwikkelingsplannen voor de Jacques Francksquare, op basis van de verschillende bijeenkomsten en gesprekken met alle gebruikers van het plein.

Begin juli was het studiebureau klaar om een vrijwel afgewerkt project te presenteren. Op 4 juli en 13 juli 2023 werden hun plannen gepresenteerd aan de leden van het wijkcomité van DWC Zuid bij het College van burgemeester en schepenen. Helemaal tegemoetkomend aan hun verwachtingen, wist het voorontwerp de bewoners, lokale verenigingen en de gemeente warm te maken én te overtuigen.

De zomer gaf de architecten de kans om al deze ambities te vertalen in een aanvraag voor een bouwvergunning die werd ingediend bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om nog meer stemmen te horen, werd op woensdag 18 oktober 2023 – terwijl het voorontwerp wachtte op de bouwvergunning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – een workshop ‘Street workout’ georganiseerd met jongeren uit de wijk om te bepalen welk soort sportvoorzieningen ze op het plein wilden. Een geweldig succes!

Verder volgen twee vrijwillige leden van het wijkcomité van het Duurzame wijkcontract Zuid na een oproep tot kandidaatstelling, elke fase van het project en spelen ze een actieve rol in de uitvoering ervan (opstellen van het bestek, keuze van het studiebureau, inspraakmomenten, presentatie van het voorontwerp enz.). Hun steun is van onschatbare waarde voor het team!

Al deze momenten van participatie hebben het studiebureau in staat gesteld om het project in nauwe samenwerking met ieder van jullie op te bouwen. Dit project is er gekomen voor jullie, maar vooral door jullie!

Daarom willen de gemeente Sint-Gillis, de cel wijkcontracten en het ontwerpbureau New South graag jullie voortdurende en volledige betrokkenheid bij de realisatie van dit project in de verf zetten en huldigen.

We rekenen nog steeds op jullie deelname tijdens een openbaar onderzoek in het project rond de nieuwe aankleding van de Jacques Francksquare, dat begin 2024 van start moet gaan. Als onderdeel hiervan wordt ook een informatieavond georganiseerd. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Wij danken jullie allen voor jullie medewerking!

Meer info
Cel Wijkcontracten
Alice LARSIMONT: alarsimont@stgillis.brussels
Schepen van Stadsvernieuwing
Willem STEVENS: wstevens@stgilles.brussels

Andere nieuws


Volg ons!

DWC PM: bericht van de bewoners

3 januari 2022

DWC Zuid: programma unaniem goedgekeurd door de...

2 april 2021

Volg ons
<