Deel het artikel

Autovrij maken van de Vlogaertstraat


In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Zuid zal de Jacques Francksquare met punctuele aanpassingen verbeterd worden vanaf de herfst van 2024.

Dit project is het resultaat van een jaar van actieve participatie met inwoners en verenigingen. Het werd onlangs nog voorgesteld tijdens het openbaar onderzoek.

Een van de doelstellingen van dit project is om de openbare ruimte uit te breiden en een natuurlijke continuïteit van de voetgangerszone te creëren die veiliger is voor de gebruikers. Daarom zal het deel van de Vlogaertstraat naast het sportveld afgesloten worden voor autoverkeer.

In afwachting van de definitieve uitvoering van dit project en om al snel te kunnen inspelen op de vraag van de bewoners naar een meer kwalitatieve openbare ruimte tegen de lente en de zomer, is er al een tijdelijke ingreep voorzien om de Vlogaertstraat ter hoogte van het sportveld autovrij te maken. Vanaf maart komen er tijdelijk 9 nieuwe bloembakken en ludieke grondtekeningen voor kinderen naast het voetbalveld.

De tijdelijke ingrepen om de Vlogaertstraat ter hoogte
van het sportveld autovrij te maken zijn gepland
in de week van 18 maart 2024.

VOLGENDE STAPPEN… (Voorlopige planning)

  • Maart 2024 : tijdelijke ingrepen in de Vlogaertstraat
  • Herfst – Winter 2024 : definitieve heraanleg van de Jacques Francksquare
Definitief ontwerp: ©New South – LOKUS

Meer info…
Cel stadsvernieuwing
@ : wijken1060@stgilles.brussels

Openbare ruimte dienst
@ : espacepublic@stgilles.brussels

Andere nieuws


Volg ons!

DWC VM: heraanleg Hélène De Ruddertuin

30 september 2021

DWC Zuid: Projectoproep – Begeleiden van dak...

17 april 2023

Volg ons
<