Meer info…

Architecten

New South

Aanemer

-

Budget

907.349,50 €

Meer info

Dienst Stadsvernieuwing

Projectverantwoordelijke: Alice LARSIMONT

Upgrade van de Jacques Francksquare


Deze upgrade betekent het integreren van een aantal nieuwe voorzieningen in deze publieke ruimte in het hart van de wijk om het gebruik en de gebruikers te diversifiëren: kinderen, gezinnen, ouderen, meisjes en jongens, enz.

De belangrijke fases…December 2022

Aanstelling van de architecten

Winter 2023

Aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning

Zomer 2024

Aanstelling van de aannemers

Herfst 2024

Begin van de werken

Enkele foto's van het project...

De andere lopende projecten ...

DWC - Zuid

Terug

Betaalbare huisvesting creëren

Meer info

Nieuw Nederlandstalig gemeentelijk kinderdagverblijf

Meer info

Autoluwe straten

Meer info

Het Bethlehemplein

Meer info

20 nieuwe bomen in de wijk

Meer info

Burgerbegroting

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: 3 projectoproepen

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: projecten van de gemeentediensten

Meer info
Volg ons
<