Bernier 33

Meer info…

Coördinatie van de projecten

Cel wijkcontracten en Regie voor Grondbeleid

Budget

5.086.415,19 €

Meer info

Dienst Stadsvernieuwing

Projectverantwoordelijke: Alice LARSIMONT

02/563.11.55

Betaalbare huisvesting creëren


Het doel is nieuwe betaalbare huisvesting te creëren die voldoet aan welbepaalde noden van de wijk:

  • Gezinswoningen om te voldoen aan de huisvestingsbehoeften van grote gezinnen.
  • Intergenerationeel wonen om senioren en studenten de kans te geven in goede omstandigheden onder één dak te wonen en de eenzaamheid te doorbreken.
  • ‘Housing First’ woningen om daklozen van de wijk te helpen een dak boven hun hoofd te vinden en hun leefsituatie te verbeteren.

In dit stadium van het programma heeft Sint-Gillis 3 gebouwen aangekocht:

  • Hallepoortlaan 64: 3 tot 4 nieuwe woningen en 1 Housing First woning
  • Fernand Bernierstraat 33
  • Denemarkenstraat 53

De belangrijke fases…2022 > 2023

Verwerving van de gebouwen

2024

Aanstelling van de architecten

2025

Aanstelling van de aannemers

2026

Begin van de werken

Enkele foto's van het project...

De andere lopende projecten ...

DWC - Zuid

Terug

Nieuw Nederlandstalig gemeentelijk kinderdagverblijf

Meer info

Upgrade van de Jacques Francksquare

Meer info

Autoluwe straten

Meer info

Het Bethlehemplein

Meer info

20 nieuwe bomen in de wijk

Meer info

Burgerbegroting

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: 3 projectoproepen

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: projecten van de gemeentediensten

Meer info
Volg ons
<