Meer info…

Architecten

Lopende opdracht...

Aanemer

-

Budget

591.593,68 €

Meer info

Dienst Stadsvernieuwing

Projectverantwoordelijke: Victor NOCENT

02/542.62.42

Het Bethlehemplein


Dit project is bedoeld om de wegen heraan te leggen grenzend aan het Bethlehemplein : het kruispunt gevormd door de Dethystraat, de kleine Vorstsesteenweg en de Vanderschrickstraat.

De aandachtspunten van dit project zijn:

De belangrijke fases…Zomer 2024

Aanstelling van de architecten

Zomer 2025

Aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning

Zomer 2026

Aanstelling van de aannemers

Herfst 2026

Begin van de werken

Enkele foto's van het project...

De andere lopende projecten ...

DWC - Zuid

Terug

Betaalbare huisvesting creëren

Meer info

Nieuw Nederlandstalig gemeentelijk kinderdagverblijf

Meer info

Upgrade van de Jacques Francksquare

Meer info

Autoluwe straten

Meer info

20 nieuwe bomen in de wijk

Meer info

Burgerbegroting

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: 3 projectoproepen

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: projecten van de gemeentediensten

Meer info
Volg ons
<