Meer info…

Uitbating kinderdagverblijf

Gemeente Sint-Gillis

Aannemer

-

Totaal budget voor het kinderdagverblijf

1.955.602,00 €

EFRO-subsidie

1.300.000,00 €

Budget DWC Zuid

655.602,00 €

Meer info

Dienst Stadsvernieuwing

Projectverantwoordelijke: Lydie SEGURA

02/435.12.21

Nieuw Nederlandstalig gemeentelijk kinderdagverblijf


Binnen een gemengd project met woningen (citydev) en voorzieningen zal de gemeente een nieuw Nederlandstalig gemeentelijk kinderdagverblijf voorzien in de de Mérodestraat 97-103. Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie (programma EFRO-).

De belangrijke fases…Herfst 2023

Aanstelling van de architecten

Lente 2024

Aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning

Lente 2026

Aanstelling van de aannemers

Midden 2026

Begin van de werken

Enkele foto's van het project...

De andere lopende projecten ...

DWC - Zuid

Terug

Betaalbare huisvesting creëren

Meer info

Upgrade van de Jacques Francksquare

Meer info

Autoluwe straten

Meer info

Het Bethlehemplein

Meer info

20 nieuwe bomen in de wijk

Meer info

Burgerbegroting

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: 3 projectoproepen

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: projecten van de gemeentediensten

Meer info
Volg ons
<