Meer info…

Projectleider

Gemeente Sint-Gillis

Participatiebureau

21solutions

Budget participatiebureau

96.346,25 €

Budget van het burgerbegroting

300.000 €

Meer info

Dienst Stadsvernieuwing

Coördinator sociaal-economische projecten Ashraf EL MANATAWY

02/536.03.90

Burgerbegroting


Begeleid door het participatiebureau 21solutions lanceert de gemeente Sint-Gillis haar eerste burgerbudget (300.000 €) in de perimeter van het wijkcontract.
50.000 € van dit budget is bestemd voor projecten van en voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.

Het stelt buurtbewoners en jongeren in staat om lokale initiatieven te lanceren, betrokkenheid te tonen, de openbare ruimte te verbeteren en banden te smeden door middel van eigen projecten en ideeën.

Permanentie*
Dienst Stadsvernieuwing – Fontainasstraat 43
Woensdag: 12u30 > 16u30
Vrijdag: 13u > 16u
WhatsApp: 0490/68.03.90

De belangrijke fases...Herfst 2023

Aanstelling van het participatiebureau

Zomer 2024

Ideeënoproep

Herfst 2024

Stemming voor de projecten

2025

Uitvoeren van de projecten

Enkele foto's van het project...

De andere lopende projecten ...

DWC - Zuid

Terug

Betaalbare huisvesting creëren

Meer info

Nieuw Nederlandstalig gemeentelijk kinderdagverblijf

Meer info

Upgrade van de Jacques Francksquare

Meer info

Autoluwe straten

Meer info

Het Bethlehemplein

Meer info

20 nieuwe bomen in de wijk

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: 3 projectoproepen

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: projecten van de gemeentediensten

Meer info
Volg ons
<