Meer info…

Miniwijkcontract

Véronique GALLEZ

Budget

50.000 €

Bewustmakingsproject rond openbare netheid

Pascale FELIX

Budget

50.000 €

Focus Filles

Justine MOREAU

Budget

200.000 €

De Saintgilliculteurs

Nelson PONCELET

Budget

50.000 €

Budget

400.000 €

Meer info

Dienst Stadsvernieuwing

Coördinator sociaal-economische projecten

Ashraf EL MANATAWY

02/536.03.90

Dynamiseren van het wijkleven: projecten van de gemeentediensten


Meerdere gemeentelijke en paragemeentelijke diensten dragen bij aan het dynamiseren van het wijkleven:

De dienst onderwijs wil d.m.v. een ‘miniwijkcontract’ scholen en leerlingen binnen de perimeter betrekken bij het wijkleven via creatieve workshops, het aanbrengen van fresco’s, wandelingen door de wijk en culturele bezoeken.

De dienst netheid moedigt met een bewustmakingsproject rond openbare netheid de bewoners aan om hun afval te recycleren, de openbare ruimten op allerlei manieren te gebruiken en vevuiling en sluikstorten te verminderen.

De jeugddienst mobiliseert met het project ‘Focus Filles’ in de eerste plaats jonge meisjes uit de wijk om zich de openbare ruimte eigen te maken via allerlei activiteiten: openluchtbioscoop, sportactiviteiten, uitstapjes, kookworkshops en samenwerken aan jeugdactiviteiten.

De Saintgilliculteurs hebben als opdracht de openbare ruimte in de wijk van meer natuur te voorzien met gevelplanten, bloementuinen en het benutten van braakliggende stukjes terrein…

De vzw CAFA begeleidt en ondersteunt zowel lokale huiseigenaren als huurders bij het renoveren en het verbeteren van de energieprestaties van hun woonst door bepaalde Renolution-subsidies te verhogen.

De belangrijke fases...2022

Keuze van de projecten

2023

Start van de projecten

2024 > 2026

Uitvoering van de projecten

September 2026

Einde van de projecten

Enkele foto's van het project...

De andere lopende projecten ...

DWC - Zuid

Terug

Betaalbare huisvesting creëren

Meer info

Nieuw Nederlandstalig gemeentelijk kinderdagverblijf

Meer info

Upgrade van de Jacques Francksquare

Meer info

Autoluwe straten

Meer info

Het Bethlehemplein

Meer info

20 nieuwe bomen in de wijk

Meer info

Burgerbegroting

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: 3 projectoproepen

Meer info
Volg ons
<