Meer info…

Project Begeleiding van daklozen

DoucheFlux

Budget

230.000 €

Project Alleenstaande ouders

Le petit vélo jaune

Budget

50.000 €

Project Generatie-overschrijdende

Bras dessus Bras dessous

Budget

70.000 €

Project Begeleiding van kansarme burgers

Arts & Publics

Budget

47.400 €

Project Digitale inclusie

-

Budget

32.600 €

Project Kunst en cultuur

-

Budget

100.000 €

Meer info

Dienst Stadsvernieuwing

Coördinator sociaal-economische projecten

Ashraf EL MANATAWY

02/536.03.90

Dynamiseren van het wijkleven: 3 projectoproepen


Drie thematische projectoproepen werden gelanceerd:

Begeleiding van daklozen met als bedoeling een psycho-medisch-sociale follow-up alsook onderdak en begeleiding voorzien voor dakloze personen in Housing First. Dit is een project van de vzw DoucheFLUX.

Sociale cohesie en versterking van het samenleven
– Focus op alleenstaande ouders met als doel alleenstaande ouders te steunen, te begeleiden en sociale banden aan te moedigen. Dit is een project van de vzw Le Petit Vélo jaune.
– Focus op  het generatie-overschrijdende om wijkbewoners uit te nodigen oudere en/of kwetsbare mensen steun en sociaal contact te bieden. Dit is een project van de vzw Bras dessus Bras dessous.
– Focus op de begeleiding van kansarme burgers  met als doel te sensibiliseren via kunst voor iedereen en via wekelijkse kunstworkshops. Dit is een project van de vzw Arts & Publics.
– Focus op digitale inclusie: de keuze van het project is aan de gang.

Kunst en cultuur: de projectoproep is gelanceerd en de keuze van de project(en) is voorzien in het voorjaar van 2024.

De belangrijke fases...2023

Lancering van de projectoproepen

2023

Keuze van de projecten

2024

Lancering van de projecten

2024 > 2026

Uitvoering van de projecten

Enkele foto's van het project...

De andere lopende projecten ...

DWC - Zuid

Terug

Betaalbare huisvesting creëren

Meer info

Nieuw Nederlandstalig gemeentelijk kinderdagverblijf

Meer info

Upgrade van de Jacques Francksquare

Meer info

Autoluwe straten

Meer info

Het Bethlehemplein

Meer info

20 nieuwe bomen in de wijk

Meer info

Burgerbegroting

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: projecten van de gemeentediensten

Meer info
Volg ons
<