Meer info…

Architecten

CANEVA-S

Aannemer

-

Budget

88.135,92 €

Meer info

Dienst Stadsvernieuwing

Projectverantwoordelijke: Victor NOCENT

02/542.62.42

20 nieuwe bomen in de wijk


Het leefmilieuproject ‘Aanplanting van bomen’, dat een aanvulling vormt op de andere projecten in de publieke ruimte, zal bepaalde straten of delen er van binnen de perimeter van het DWC Zuid voorzien van bomen.

In dit stadium gaat het om delen van acht straten:

De belangrijke fases...Zomer 2023

Aanstelling van de architecten

Begin 2024

Haalbaarheidsstudie

Lente 2024

Aanstelling van de aannemer

Herfst 2024

Aanplantingen

Enkele foto's van het project...

De andere lopende projecten ...

DWC - Zuid

Terug

Betaalbare huisvesting creëren

Meer info

Nieuw Nederlandstalig gemeentelijk kinderdagverblijf

Meer info

Upgrade van de Jacques Francksquare

Meer info

Autoluwe straten

Meer info

Het Bethlehemplein

Meer info

Burgerbegroting

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: 3 projectoproepen

Meer info

Dynamiseren van het wijkleven: projecten van de gemeentediensten

Meer info
Volg ons
<