Burgerparticipatie: de herinrichting van de Parklaan


In het kader van het Stadsvernieuwingscontract Koningslaan (SVC Koning) stuurt Brussel Mobiliteit een herinrichtingsproject voor de Parklaan aan, samen met de gemeenten Sint-Gillis en Vorst, de MIVB, Brussel Leefmilieu en Vivaqua.

De Parklaan wordt door alle vervoermiddelen intensief gebruikt. De laan verbindt laag Vorst met hoog Sint-Gillis.

Als voortzetting van het burgerparticipatieproces dat binnen het Lokaal Mobiliteitscontract aan de gang is, deelnemen aan het einde van het procesevenement:

Woensdag 8 juin, 18u30-21u,
Miro zaal, Merdodestraat 447

Op het programma:

  • Projectie van de film door Fransisco MANUEL, ‘Moser’, over het participatietraject
  • Presentatie van de resultaten van het participatietraject
  • Drink om af te sluiten

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen: florentine.sieux@citytools.be
De opdracht om de burgerparticipatie te organiseren werd gegund aan Citytools.

Meer info
Brussel Mobiliteit

Avenue du Parc
Parklaan : Bestaande situatie

Andere nieuws


Volg ons!

Quartier Fêt’Art: wijk in feest!

7 juni 2022

SVC Zuid: het woord is aan u!

17 februari 2022

Volg ons
<