Wat is een stadsvernieuwings-
contract?

De stadsvernieuwingscontracten (SVC) zijn gericht op stedelijke herwaardering en ze overlappen meestal meerdere gemeenten.

Een stadsvernieuwingscontract wordt aangestuurd vanuit het gewest en kan rekenen op steun van perspective.brussels en urban.brussels. Bij de uitvoering zijn zowel gewestelijke als gemeentelijke operatoren betrokken (Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, MIVB, citydev.brussels…). De gemeente Sint-Gillis treedt ofwel op als projectontwikkelaar en realiseert zo projecten met financiële steun uit het SVC, ofwel is de gemeente betrokken bij de projecten die op haar grondgebied worden ontwikkeld.

4 soorten acties

Openbare ruimte en het
stedelijk weefsel verbeteren

Woningen en
wijkinfrastructuren bouwen

Milieukwaliteit verbeteren

Lokale economie dynamiseren

Actiefases

12 maanden

Ontwikkelingsfase van het programma

1
60 maanden

Operationele fase

2
30 maanden

Eindfase

3

Ontwikkelingsfase

Deze fase bevat de behoeftenanalyse en de opmaak van het programma en duurt één jaar.

1

Operationele fase

Deze fase dient voor de uitvoering van alle projecten en initiatieven en loopt over 60 maanden.

2

Eindfase

Na afloop van de operationele fase blijven er nog 30 maanden over om bepaalde projecten te voltooien.

3

Financiering van een SVC

Het SVC kan rekenen op subsidies van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

22 miljoen €

Consultatie en participatie

Algemene vergadering (1/jaar)

Wandelingen, workshops, bezoeken...

Openbare onderzoeken

Overlegcommissies

Agenda

Meer info

1 stadsvernieuwingscontract in uitvoering

Stadsvernieuwings
contract Koning

2016-2025

Operationelefase

Meer info

Het SVC in Sint-Gillis staat voor...

1 programma

9 projecten

22 miljoen euro subsidies

2 betrokken gemeenten Sint-Gillis en Vorst

1 kringloopwinkel

30 nieuwe woningen

1 voedingshal

1 herinrichting van een zuilengang

2 collectieve kippenhokken

Nestkastjes voor mussen

1 collectieve broodoven

Artistieke en culturele projecten

1 aangenamere leefomgeving voor de jongeren

Workshops expressie voor jongeren

1 ontmoetingsplaats ouders/kinderen

Bewustmakingsacties inzake netheid

1 begeleiding energiepremies

…en nog zoveel meer!

Volg ons
<