Dag van de netheid


In het kader van het Duurzaam wijkcontract “Zuid” en van het Stadsvernieuwingscontract “Koning” organiseert de dienst Netheid van de gemeente Sint-Gillis tijdens de autoloze zondag diverse activiteiten voor de buurt.

Zondag 18 september
10.00 – 15.00 uur
Bethlehemplein

Programma :

  • Een “Clean up” met de bewoners in samenwerking met de vzw CAFA en de vzw Femmes Actives du Monde
  • Een informatiestand met fotokolom voor de bewoners rond het thema “netheid” aan de ingang van het depot aan het Jacques Franckplein
  • Een verkenningstocht met de bewoners door de Zuidwijk, gevolgd door een hapje en een drankje.
  • Een Upcycling workshop met als doel een fresco uit te werken voor de toekomstige ‘netheidsschool’.

Wij hopen u dan ook talrijk te mogen begroeten!

Meer info

Gemeente Sint-Gillis
Dienst Netheid
Claire THOEN
02/370.26.03 – cthoen@forest.brussels

Andere nieuws


Volg ons!

Dag van de netheid

18 augustus 2022

SVC Koning : Geef uw mening over de herinrichti...

29 november 2021

Volg ons
<