colonnade

Deel het artikel

SVC Koning: vernieuwing en renovatie van de zuilengalerij


Deze zuilengalerij getuigt van een opmerkelijke architectuur. Uit de diagnose van het Stadsvernieuwingscontract “Koning” bleek duidelijk de noodzaak om deze zuilengalerij op te waarderen en beter te integreren in de openbare ruimte.

Daarom werden vijf kandidaat-studiebureaus de opdracht gegeven om tegen 31 oktober 2022 een voorontwerp in te dienen met als doel:

  • de esthetiek en de leesbaarheid van de site te versterken
  • de veiligheid te verbeteren
  • de stedelijke overlast in te perken: sluikafval/graffiti
  • eventuele gebruiksconflicten op te lossen – gedeelde ruimte

En daarna?

Eind 2022:  gunnen van de opdracht
Begin 2023: goedkeuring van het voorontwerp
Lente 2023: uitsturen van de opdracht voor aanneming van werken
Einde zomer 2023: gunnen van de opdracht voor aanneming van werken

colonnade

Meer info
Gemeente Sint-Gillis
Dienst Stedelijke herwaardering
Stadsvernieuwingscontract
Xavier MOREAU
02/563.11.92 – xmoreau@stgilles.brussels

Andere nieuws


Volg ons!

SVC Koning : Brood in mijn wijk !

25 juni 2021

Quartier Fêt’Art: wijk in feest!

7 juni 2022

Volg ons
<