27 september 2021

Deel het artikel

SVC Zuid: een specifiek team!


Het Stadsvernieuwingscontract Zuid is in januari 2021 gelanceerd. Na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling heeft perspective.brussels de opdracht tot het opstellen van het SVC 7 van het programma en van het milieueffectenrapport (MER), toevertrouwd aan de tijdelijke associatie Citytools – Lab705.

Het team legt de laatste hand aan een diagnose die verankerd is in het grondgebied en zijn verleden, op basis waarvan de prioriteiten en uitdagingen  voor de wijk kunnen worden vastgelegd. Het programma van operaties en acties die moeten worden uitgerold kan dan worden opgesteld.

De studiefase van het SVC 7 loopt af half 2022. Daarna begint de uitvoeringsfase, d.w.z. de fase waarin de projecten concreet worden, vóór de uitvoering van de werken, die uiterlijk in 2027 zullen beginnen.

De participatieve aanpak van het SVC Zuid wordt voorbereid door het studiebureau en Perspective.brussels en wordt tijdens de volledige studiefase en tijdens de uitvoering voortgezet. Het doel ervan is visies te ontwikkelen voor de toekomst van de wijken rond het Zuidstation. Deze aanpak is gebaseerd op de kennis van de bewoners, de gebruikers en de actoren op het terrein.

Meer info
www.perspective.brussels

Andere nieuws


Volg ons!

SVC-7 Zuid: Algemene vergadering

20 oktober 2022

SVC Koning: brood en culturen

14 mei 2021

Volg ons
<