Nieuws : categorieën


Doe mee!

De DWC Zuid-wandelingen zijn terug!

4 wandelingen tussen april en september 2024 - 26 sep 2024

Lees meer

Dynamiseren van het wijkleven: projecten van de gemeentediensten

11 maart 2024

Meerdere gemeentelijke en paragemeentelijke diensten dragen bij aan het dynamiseren van het wijkleven: De dienst onderwijs wil d.m.v. een ‘miniwijkcontract’ scholen en leerlingen binnen de perimeter betrekken bij het wijkleven via creatieve workshops, het aanbrengen van fresco’s, wandelingen door de wijk en culturele bezoeken. De dienst netheid moedigt met een bewustmakingsproject rond openbare netheid de…

Lees meer

Dynamiseren van het wijkleven: 3 projectoproepen

11 maart 2024

Drie thematische projectoproepen werden gelanceerd: Begeleiding van daklozen met als bedoeling een psycho-medisch-sociale follow-up alsook onderdak en begeleiding voorzien voor dakloze personen in Housing First. Dit is een project van de vzw DoucheFLUX. Sociale cohesie en versterking van het samenleven– Focus op alleenstaande ouders met als doel alleenstaande ouders te steunen, te begeleiden en sociale…

Lees meer

Burgerbegroting

29 februari 2024

Begeleid door het participatiebureau 21solutions lanceert de gemeente Sint-Gillis haar eerste burgerbudget (300.000 €) in de perimeter van het wijkcontract.50.000 € van dit budget is bestemd voor projecten van en voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het stelt buurtbewoners en jongeren in staat om lokale initiatieven te lanceren, betrokkenheid te tonen, de openbare ruimte…

Lees meer

20 nieuwe bomen in de wijk

20 februari 2024

Het leefmilieuproject ‘Aanplanting van bomen’, dat een aanvulling vormt op de andere projecten in de publieke ruimte, zal bepaalde straten of delen er van binnen de perimeter van het DWC Zuid voorzien van bomen. In dit stadium gaat het om delen van acht straten: DenemarkenstraatCoenraetsstraatHollandstraatHalvemaanstraatZwedenstraatServiëstraatVorstse steenwegBelgradostraat

Lees meer

Het Bethlehemplein

20 februari 2024

Dit project is bedoeld om de wegen heraan te leggen grenzend aan het Bethlehemplein : het kruispunt gevormd door de Dethystraat, de kleine Vorstsesteenweg en de Vanderschrickstraat. De aandachtspunten van dit project zijn: Ontharden en meer natuur in de wijk brengenHet doorgaand verkeer verminderenDe aanleg van de ruimte meer toespitsen op de bewonersDe straatverlichting verbeterenHet…

Lees meer

Autoluwe straten

20 februari 2024

Dit project is bedoeld om het doorgaand verkeer te beperken, zachte mobiliteit aan te moedigen, de onmiddellijke omgeving van scholen veiliger te maken en meer natuur te voorzien in de wijk. Welke ruimten:

Lees meer

Upgrade van de Jacques Francksquare

1 februari 2024

Deze upgrade betekent het integreren van een aantal nieuwe voorzieningen in deze publieke ruimte in het hart van de wijk om het gebruik en de gebruikers te diversifiëren: kinderen, gezinnen, ouderen, meisjes en jongens, enz. 3 nieuwe speelruimten1 Street Workoutmodule 2 picknicktafels1 pingpongtafelNieuwe aanplantingenMeer bomenMeer biodiversiteitNieuwe zitbanken

Lees meer

Nieuw Nederlandstalig gemeentelijk kinderdagverblijf

1 februari 2024

Binnen een gemengd project met woningen (citydev) en voorzieningen zal de gemeente een nieuw Nederlandstalig gemeentelijk kinderdagverblijf voorzien in de de Mérodestraat 97-103. Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie (programma EFRO-). 1 kinderdagverblijf met 24 plaatsen6 nieuwe koopwoningen (citydev)1 educatieve tuin

Lees meer

Betaalbare huisvesting creëren

1 februari 2024

Het doel is nieuwe betaalbare huisvesting te creëren die voldoet aan welbepaalde noden van de wijk: In dit stadium van het programma heeft Sint-Gillis 3 gebouwen aangekocht:

Lees meer

Heraanleg zuilengang

31 mei 2021

De zuilengang langs de spoorberm in de Fonsnylaan heeft een opmerkelijke architectuur. Uit de diagnose van het SVC Koning bleek duidelijk de noodzaak om deze zuilengang op te waarderen en beter te integreren in de openbare ruimte.

Lees meer
Volg ons
<